Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Tåke

Nyheter fra Mysen skole:

Privat vei Fiolveien

Levering og henting av barn

Skolen ved rektor har den seneste tiden mottatt flere henvendelser vedrørende trafikksituasjonen i Opsahlveien og Fiolveien. Det oppstår til stadighet trafikkfarlige situasjoner som skaper direkte fare for våre elever som bruker denne veien til skolen.

2014-12-11
Mobiltelefon

Mbiltelefon SFO

Ved turdager på SFO kan gruppen nås på telefonnummer 474 55 552.

2014-12-04
Digital lesing

Digital lesing

De fleste barn og unge i dag leser mer på skjerm enn de gjør på papir. Boka er i ferd med å bli forbigått av PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hva kjennetegner digital lesing, og hvilke ferdigheter må barna ha for å manøvrere i en digital tekstkultur? Å lese på skjerm kan virke motiverende for mange barn. Men digitale tekster krever som oftest mer av leseren enn de tradisjonelle trykte tekstene.

2014-11-24
Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen 2014

Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år i regi av Utdanningsdirektoratet og er obligatorisk for alle elever på 7.trinn. I Eidsberg har vi valgt å gjennomføre den med elever på 5.-7.trinn. Undersøkelsen skal besvares innen utgangen av desember. Dette gjøres på skolen i løpet av en skoletime. Undersøkelsen besvares elektronisk. Det er svært viktig at alle svarer det en virkelig mener på disse spørsmålene. Elevenes svar på utvalgte spørsmål legges inn i Eidsbergskolens kvalitetsvurderingssystem og brukes til forbedringsarbeid på den enkelte skole.

2014-11-24
O-kart Mysen

Friluftslivets år – 2015

En liten tjuvstart på friluftslivets år. Ut og prøv deg med kart på Høytorp Fort eller bare en tur i Mysen sentrum

2014-11-20
Alle andre får lov

Men alle andre får jo lov

Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv. Snakk med barnet ditt og med andre foreldre om hvilke regler som bør gjelde.

2014-11-17