A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Alle tjenester»Barn og skole»Eidsbergskolen»Skolene i Eidsberg»Mysen skole»FAU

FAU - Mysen skole

Foreldreutvalg (FAU) - Hva er det?

FAU  2016 – 2017

FAU e-post : mysen.fau@eidsberg.kommune.no

FAU leder: Ingrid Helland

1. trinn Linda Pedersen lrpeder@online.no 97963261
2. trinn Fredrik Arnesen farnesen1@gmail.com   97590420
3. trinn Arne Johan Moberg  mobarn@online.no 92495760
4. trinn Ørnulf Pay ornulf.pay@gmail.com 98623118
5. trinn Ragnar Buer ragnardgb@gmail.com 90660753
6. trinn Linda Lilleng lindam79@live.com 90196763
7. trinn Leif Ingvald Skaug leif@skaug.no 47021200

 

Foreldrekontaktrollen

Årshjul FAU Mysen skole skoleåret 2016 - 2017

Vedtekter FAU, Februar 2017

Informasjon fra FAU – hva skjer

Eidsbergskolen - hvor går vi? Uttalelse fra FAU. "Vi er alle i samme grend."

Eidsberg kommunale foreldreutvalg (EKFU)

Voksne skaper vennskap sammen - Vennegruppeordning Mysen skole

Forventninger mellom hjem og skole

Tips en venn Skriv ut