A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Alle artikler

Et barn

Søk om tilskudd for tiltak mot barnefattigdom for 2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Ulike lesestrategier

Ulike lesestrategier

Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Da bruker vi litt andre lesestrategier enn når vi leser skjønnlitteratur. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring? Lesing kan ha ulike formål. I skolen er ofte formålet å lære.

Digital kompetanse - foresatte

Digital kompetanse - foresatte

Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler, også på digitale arenaer. Vi må ha et bevisst forhold til hvordan vi fremstår, hva vi legger igjen av digitale spor og hvordan vi forholder oss til all informasjonen på nett. Vær et godt forbilde og vær trygg på nett.

Hvert barn teller

Kr. 8017,- til årets TV-aksjon

Tradisjonen tro gikk elevrådsstyret med bøsser blant elever og ansatte fredagen før aksjonssøndagen. Å gi en gave er helt frivillig. Da er det flott å oppleve en slik giverglede.
Tusen takk for en flott gave til TV-aksjonen.

Festiviteten bad, basseng

Festiviteten bad åpner igjen onsdag 18. oktober

Prøvesvarene fra legionella funnet tidligere i høst er nå klare og Festiviteten bad kan åpnes igjen.

Mosjon hos barn

Overvekt

Mange barn trenger hjelp for å holde en sunn vekt. Et fornuftig kosthold og aktivitetsnivå er viktig for å unngå overvekt. Har du et overvektig barn, finnes det gode tiltak som kan hjelpe med å oppnå en normal vekt.

Gutt med hendene foran ansiktet

Alle har en psykisk helse!

De fleste barn og unge har god psykisk helse. Men det finnes en betydelig andel som sliter med vansker som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser. Som foreldre kan vi bistå barna i en tung situasjon.

Gutt med sjakkbrett

Hjelp barnet med konsentrasjon

Å kunne konsentrere seg og holde oppmerksomheten er helt nødvendig når vi skal lære noe nytt. Fokus og konsentrasjon er en forutsetning for at barnet skal kunne forstå og ta til seg ny kunnskap.

Mor og barn leser.JPG

Slik bidrar du med leksehjelp

Foreldrenes involvering i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater. Leksehjelp er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips tilpasset barnets alder.