A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Alle tjenester»Barn og skole»Eidsbergskolen»Skolene i Eidsberg»Mysen skole

Alle artikler

Skoleelever med pc

Prøver og kartlegginger

Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn.

Mor og barn leser.JPG

Slik bidrar du med leksehjelp

Foreldrenes involvering i barnas skolearbeid er av stor betydning for barnas motivasjon og resultater. Leksehjelp er en god anledning til å engasjere deg i skolearbeidet. Her er tips tilpasset barnets alder. 

Mor og barn grer hår.JPG

Sjekk for hodelus nå!

For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å sjekke barna for hodelus nå.

Sosial medier

Velkommen til temakveld - Barn og foreldres forhold til sosiale medier

Tirsdag 26.09.17 kl.18.00 arrangerer foreldreutvalgene i Eidsberg temakveld om barn og foreldres forhold til sosiale medier. Målgruppen er elever og foresatte på 5. - 7. trinn.
Sted: Aulaen på Eidsberg ungdomsskole.

Mor og barn

Rettigheter og plikter

Opplæringen og elevenes trivsel på skolen er ikke skolens ansvar alene. Foresatte har også ansvar og plikter. Likeledes har foresatte rett til medvirkning og til å få informasjon om barnet på skolen.

Mysen skole, beskjært

Skolestart 21. august

Første skoledag etter ferien er 21. august.

2. - 7. trinn starter kl. 08.30 med frammøte foran skolens hovedinngang.
1. trinn starter kl.09.00 med frammøte foran skolens hovedinngang.

Vi ønsker alle våre elever velkommen tilbake til skolen.

Hørsel

Hørsel

Nedsatt hørsel er en tilstand som griper inn i mange sider av livet. Mange barn opplever dette i perioder, og noen er født med eller utvikler varig hørselsskade. Det er viktig å avdekke nedsatt hørsel tidlig for å få god hjelp. Høy musikk i hodetelefoner kan være en kilde til hørselsskade.

Barn som handler

Hverdagsmatte

Det er mange muligheter til å øve opp regneferdighetene i hverdagen. Benytt handleturen, matlagingen og bilturen til å snakke om og praktisere matematikk. Her får du noen gode tips.