A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Alle artikler

Jente foran pc-skjerm

Nasjonale prøver og kartlegginger

Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Disse prøvene er like for alle elevene i landet, og er til hjelp for skoler og lærere når de skal tilpasse undervisningen.

Far og sønn

Du er ditt barns største forbilde

Ved å observere hvordan du opptrer i verden, vil barna få et holdningskompass å navigere etter. Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre og ha en sunn holdning til skolen.

Skolebuss, illustrasjon

Skoleskyss for grunnskolen

Østfold kollektivtrafikk har i sommer lagt om rutetilbudet i Nedre Glomma. Dette vil berøre skoleskyss, der hvor elever benytter rutebusser. Alle ruter i hele Østfold har også fått nye rutenummer.
Barn som stuper i vannet

Badevett som redder liv

Vis badevett i sommer, og forebygg drukningsulykker. Vi går en lang ferie i møte der mange barn skal nyte bading i sjø og vann. Følg badevettreglene, hold oppsyn og sett grenser.

Gutt som spiller dataspill

Snakk om spill

Nesten alle norske barn spiller dataspill, og dataspill er en stor del av livet til mange barn og unge. Det er viktig at foreldre gjør seg kjent med barnas spilling, og snakker sammen om dataspill.

Barn med telefon i sengen

Skjermbruk ødelegger søvnen

Skjermbruk på senga kan ødelegge for søvnen til barn og ungdom. Mobilbruken kan motvirke innsovning og få store konsekvenser for hverdagen og helsen til barnet.

Dugnad vår 2018

Dugnad på Mysen skole

Torsdag 3. mai samlet FAU elever og foreldre til dugnad på skolens uteområde.

Jente som ser på solnedgangen

Ensomhet

I alle skolegårder finnes det barn som føler seg ensomme og utenfor fellesskapet. Mange barn prøver å skjule ensomheten, derfor er oppmerksomme voksne helt avgjørende.

Leselyst

Stimulere til leselyst

Foreldre gir barna leselyst ved å lese selv, lese høyt for barna og vise interesse i det barna leser. Hjelp barna i å velge lesestoff som fenger. Husk at all lesing teller – også på skjerm.

Jente som ser på en pc

Hva er nettvett - egentlig?

Stadig flere og stadig yngre barn tilbringer stadig mer tid på nett. For å ferdes trygt på internett, må barna lære noen kjøreregler. Tenk kritisk, vær et godt forbilde og vær trygg på nett!