A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole/Skoleruta

Skoleruta

Skoleåret består av 190 skoledager og begynner rundt midten av august og varer til rundt midten av juni.

Skoleruta 2017/2018

Måned Aktivitet / beskrivelse
August Første skoledag mandag 21. august
September  
Oktober Høstferie uke 40, f.o.m mandag 2. oktober t.o.m fredag 6. oktober
November Fridag fredag 10. november
Desember Siste skoledag fredag 22. desember
Januar Første skoledag onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8, f.o.m. mandag 19. februar t.o.m. fredag 23. februar
Mars Påskeferie uke 13, f.o.m mandag 26. mars t.o.m. mandag 2. april
April Første dag etter påske tirsdag 3. april
Mai

Arbeidernes dag 1 mai
Kristi Himmelfartsdag torsdag 10. mai
Fridag for elevene fredag 11. mai - SFO er åpen
Grunnlovsdag 17. mai
Fridag for elevene fredag 18. mai - SFO er stengt
2. pinsedag mandag 21. mai

Juni Siste skoledag før sommerferien er fredag 22. juni

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

I skolerutene fremgår det tydelig når skolene har ferier. Vi henstiller hjemmene om ikke å ta ut elever fra undervisningen, uten ved helt spesielle anledninger.
Det er viktig for sammenhengen i læringsarbeidet at alle deltar og får med seg nødvendig læring. Fravær kan føre til kunnskapshull. Det er også viktig å merke seg forskriftene som sier at fravær skal føres på vitnemålet til slutt.

Tips en venn Skriv ut