A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Slik hjelper du ditt barn med matematikk

Mor og barn

Matematikk er et godt eksempel på hvor mye foreldrene betyr for barnets læring. Les mer om hvordan du kan bidra.

Ditt bidrag

Med bakgrunn i forskning og utviklingsarbeid vet vi at barn som får passe utfordringer, får oppleve mestring og forståelse. De vil føle glede og stolthet, og får lyst til å lære. Motivasjonen vokser, og de er villige til å bruke tid og krefter på læringsarbeidet.

Det å kunne regne, er en av de fem grunnleggende ferdighetene i den norske skole. Ditt bidrag går på å støtte, oppmuntre og å vise barnet ditt at matematikk er en viktig og interessant ferdighet.

Gå på jakt etter matematikk i hverdagen

Det kryr av matematiske utfordringer. Gi barnet passende utfordringer eksempelvis ved innkjøp, matlaging, håndarbeid, sport og spill.

Leksehjelp

Bli kjent med ditt barns matematikkunnskaper (og matematikkvansker) og stimuler dem.

  • Oppgaver kan ofte løses på mange måter
  • La barnet fortelle hvordan det tenker
  • Ikke gi svaret med en gang
  • Galt svar kan være til hjelp
  • Hjelp barnet til å prøve seg fram
  • Finn konkrete eksempler som kan hjelpe barnet til «å se» oppgaven
  • Få barnet til å innse at strev er viktig – matematikk krever til tider hardt arbeid
  • Spør kontaktlæreren om du ikke er oppdatert

Nettsteder for barn:

Apper

Vil du vite mer?

Tips en venn Skriv ut